مسقف شدن حرم حضرت زینب سلام الله علیها

دسته: عتبات و اماکن مقدسه بازدید: 134

حرم حضرت زینب سلام الله علیها مسقف می شود. 

حرم حضرت زینب سلام الله علیها پس از شیوع کرونا مانند حرم های مطهدر در ایران، به روی زائران بسته شد و بعد از مدتی با تصمیم متولیان حرم، درهای ورودی شبستان بازگشایی گشت و با رعایت نکات بهداشتی پذیرای زائران شد.

با وجود باز بودن درهای حرم عمه سادات، به دلیل عدم اعزام زائران از شهرها و کشورهای مختلف، حرم حضرت زینب سلام الله علیها خلوت و غریب تر از گذشته است تا جایی که زمان باز بودن حرم شاید در طول روز در مجموع ۳۰ زائر به حرم مشرف شوند.

با توجه به گرمای هوا و با استفاده از خلوتی حرم حضرت زینب سلام الله علیها، متولیان این مکان مقدس تصمیم بر ایجاد فضای مسقف در بخش شمالی حرم ام المصائب گرفتند.

بر همین اساس، ستون هایی در بخش شمالی شبستان برافراشته شده و قرار است این بخش مسقف شود تا فضای زیارتی زائران بزرگتر گردد.