شکنجه اسیران یمنی توسط نظامیان سعودی

 

نظامیان سعودی به صورت خشونت آمیزی دست به شکنجه اسیران یمنی می زنند.

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که برخی نظامیان سعودی، اسیران یمنی را به صورت وحشیانه ای شکنجه می کنند به صورتیکه از ابزارهای بسیار بی رحمانه برای شکنجه جسمی و روحی اسیران استفاده می شودکه برای نمونه منجر به قطع انگشتان یکی از اسیران به نام «حمزه علی مبارک داحش» و از دست دادن حافظه یکی دیگر از آنها شده است.

حمزه علی پس از آنکه در نجران به اسارت درآمد، در زندان های عربستان در معرض شکنجه های وحشیانه قرار گرفت، چنانکه به مدت ۵۰ روز از انگشتانش آویزان شده بوده و سپس انگشتان وی را قطع کردند تا به زور اعتراف کند که برادر یکی از فرماندهان نیروهای یمنی است.

به گفته پزشکان وضعیت سلامت حمزه و دیگر دوستانش بسیار وخیم بوده است؛ انگشتان حمزه به طور کامل قطع شده اند، یعقوب یکی دیگر از اسیران یمنی، حافظه اش را از دست داده است و دیگران تحت عمل جراحی قرار گرفتند که این امر نشان می دهد آنها از ابزارهای مختلف برای شکنجه روحی و جسمی اسیران استفاده می کردند.

به گفته منابع اطلاعاتی یمن، حمزه ۶ ماه را در عذاب و شکنجه های سخت سپری کرده که بیانگر کینه توزی حکومت سعودی و بدرفتاری با اسیران یمنی است.

 

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input