نامه بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی به سران کشورهای بزرگ صنعتی گروه بیست

بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی به مناسبت تغییراتی که در ریاست گروه بیست صورت گرفته نامه ای خطاب به گروه بیست نوشته و در آن خواستار سامان دادن به اوضاع سیاسی ـ اقتصادی و میدان دادن به ملت ها برای توسعه یافتن و حل مشکلات موجود، شده است. 

در این نامه که نسخه ای از آن برای شیعه ویوز ارسال شده، آمده است: 

دست اندرکاران امور انسانی به این اجماع رسیده اند که اقتصاد جهانی و مسیر و روند تجارت بین المللی دو عامل مؤثری است که به طور دقیق بر تمام عرصه ها و مسائل سیاسی و اجتماعی تمام کشورهای پیشرفته و در حال توسعه اثر می گذارد و در این میان اقتصاد، عامل بنیادین ثبات یا عدم ثبات و تزلزل ملت ها است و در پیامدهای مثبت یا منفی بر تمام موارد یادشده تاثیر گذار است.

در ادامه نامه بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی آمده است: در چنین شرایطی می طلبد گروه بیست به عنوان بزرگ ترین قدرت اقتصادی جهان خود را برای شرکت در نشست کشور عربستان سعودی در سال آینده میلادی آماده کند؛ چرا که پرونده های پیچیده ای به درون برنامه های کاری نشست ورود می کند. این پرونده ها اهداف تعیین شده ای را برای ایجاد جهانی نوین در نظر دارند که برای ملت های دارای اقتصاد نوپا و یا اقتصادهای متزلزل مشکلات فراوانی را ایجاد می کند.

این نامه ادامه داد: از آن جایی که بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی خود را از نظر شرعی و انسانی مسئول می داند نامه ای شامل مطالبی مهم برای بهبود وضعیت جهان به سران کشورهای گروه بیست ارسال می نماید و بر سران و رهبران لازم است که به محتوای آن توجه کرده و خروجی و نتیجه نشست آینده خود و تحقق اهداف اعلان شده آن را تضمین کنند.

بنیاد جهانی آیت الله العظمی شیرازی در پایان نامه خود تاکید کرد: تحقق مبانی موفقیت برای توسعه اقتصادی در کشورهای جهان سوم در گرو حاکم نمودن وضع سیاسی ـ اقتصادی مناسب، توزیع عادلانه ثروت، وجود دمکراسی و تضمین حقوق بشر است.

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input