توزیع مساعدت های ماهیانه دارالایتام مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها درمیان خانواده های ایتام شهر کابل

دسته: مرجعیت شیعه بازدید: 267

دارالایتام مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با مرجعیت شیعه در شهر کابل کشور افغانستان کمک های ماهیانه خود را در میان خانواده های ایتام و نیازمند توزیع کرد.

این مرکز کمک های خود را که شامل مبالغ نقدی بود به صدها خانواده از خانواده های ایتام و نیازمند تحت پوشش خود در این شهر رساند.

از دیگر فعالیت های دارالایتام مجتمع حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همزمان با فصل سرما مرحله دوم توزیع کفش زمستانی در میان ایتام تحت پوشش این مرکز می باشد.

در این طرح ده ها یتیم از کفش های اهدایی این مرکز بهرمند شدند.