کمک های دفتر مرجعیت شیعه به آوارگان موصل

کمک های دفتر مرجعیت شیعه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی مدظله به دست آوارگان استان موصل در اقلیم کردستان عراق رسید.

به گزارش شیعه ویوز، این اقدام توسط مرکز روابط عمومی دفتر مرجعیت شیعه و با حضور سید عارف نصرالله، مدیر این مرکز انجام پذیرفت.

روزانه شمار زیادی از ساکنان غرب موصل آوارە شدە و خود را به سنگرهای نیروهای نظامى می رسانند تا بە اردوگاە های آوارگان در اقلیم کردستان منتقل شوند.

از آغاز عملیات موصل در سال 2016 شمار آوارگان این استان در اقلیم کردستان به 164 هزار نفر رسیدە است که در اردوگاە های استان های اربیل و دهوک اسکان دادە شدە اند.

هرچند این شهر به طور کامل از وجود گروه تروریستی داعش پاکسازی شدە، اما ساکنان آن به دلیل نبود امنیت و خدمات اجتماعی، آوارە اقلیم کردستان شده اند.

آخرین اخبار

شبکه های اجتماعی

عضویت در خبرنامه

نام (*)

Invalid Input
آدرس ایمیل (*)

Invalid Input